Home

Het kan iedereen overkomen.

Om uiteenlopende redenen kan het gebeuren dat u of uw naasten de financiële zaken (tijdelijk) niet meer goed kunen beheren.
Denk bijvoorbeeld aan ouderen die door de vergaande digitalisering van de maatschappij het zicht op de eigen financiën steeds meer kwijtraken.
Of aan mensen met een beperking, die daardoor hun eigen financiën niet goed kunnen overzien.

Beschermingsbewind kan dan een uitkomst bieden.

Regionaal BewindvoeringsBureau Amstel & Vecht beschermt, helpt en ondersteunt u.